GenetikaGentics

Zbarvení koní je ovlivněno větším počtem genů (lokusů), existuje nespočet modifikací, zesvětlování genů atp. a tak zde uvádím jen konkrétní genotypy u zbarvení koní, které já používám (a které jsou reálné), u anglického plnokrevníka není nic více potřeba (existují geny pro strakaté zbarvení atd.), ale to se prakticky u anglického plnokrevníka nevyskytuje (i když v poslední době se takovýhle barevný koně rodí čím dál častěji), ovšem já se budu držet jen častých barev.

vraník - genotyp aaEE nebo aaEe
srst i kůže jsou černé, hříva a ocas rovněž černé, bez hnědých chlupů, může mít bílé odznaky
z vraníků může při správném křížení vzniknout hnědák i ryzák
hnědák - genotyp AAEE, AAEe, AaEE, AaEe
rozlišuje se několik barevných odstínů, srst a kůže jsou hnědé, hříva a ocas + části nohou jsou červné, může mít bílé odznaky
potomci s genotypem AAEE nebo AaEE nikdy nemůžou mít červeně zbarvené potomky
ryzák - genotyp AAee, Aaee, aaee
ocas i hříva bývají ve stejné barvě jako tělo, existuje několik barevných odstíhů
všichni ryzáci jsou recesivní homozygoti v lokusu E, tudíž při křížení ryzák x ryzák vznikne vždy ryzák
bělouš - genotyp ....GG nebo ....Gg
zbarvení způsobuje gen grey (G), koně mají v genotypu buď GG nebo Gg, rodí se jako vraníci a hnědáci (řidčeji ryzáci), postupem času "vyběluje" a stává se z něj bílý kůň